+381 11 78 57 555 / +381 62 288 470

    Velimira Bate Živojinovića (Bojanska) 5, Beograd

Doktori

Dr sci.med. Vera Maravić Stojković

Image
Dr sci. med. Vera Maravić-Stojković je specijalista imunologije

Uža specijalnost joj je imunosupresivna terapija pacijenata sa transplantacijom solidnih organa iborba protiv sepse.

Diplomirala je (1981) i magistrirala na Med. fakultetu u N. Sadu. Akademsko zvanje Asistenta med. nauka stekla je na Univerzi Edvard Kardelj (1986) Doktorske studije i specijalizaciju imunologije završila je na Med. fakultetu Univerziteta u Beogradu (1998).
Usavršavala se na Medizinische Hochshule Hannover (1997-1999) i Deutche Hertz Centrum Berlin (1998).
Na polju imunologije saradjivala je na razvoju markera sepse, prokalcitonin, sa BRAHMS Dg, Berlin od 1998. god, nakon čega je uvršćena u Cohrein Group, od strane švajcarskih naučnika.

Od 1999. god je zaposlena na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd.