+381 11 78 57 555 / +381 62 288 470

    Velimira Bate Živojinovića (Bojanska) 5, Beograd

DELATNOSTI

MAGNETNA REZONANCA (MR)

Magnetna rezonanca (MR) odraslih predstavlja moćno sredstvo u dijagnostici mnogih oboljenja, pa samim tim ima veliku važnost u dijagnostici hroničnih bolnih stanja.

Pregled magnetnom rezonancom (MR) je najsavršeniji pregled koji današnja medicinska dijagnostika poznaje i bezbolan je I potpuno bezbedan za pacijenta.

MAGNETNA REZONANCA, aparat Simens 1,5T (MR), je bezopasna, bezbolna i neinvazivna radiološka metoda te je primenjiva za sve kategorije stanovništva.

Bezopasna je i za trudnice nakon prvog trimestra trudnoće.

Moguće promene u organizmu MR registruje pomoću emisije radiotalasa, tako da nema štetnih efekata kao kod pregleda rentgenskim zračenjem. Signal se prima preko kompjutera i registruje u vidu slike preseka određenog dela tela.

Aparat je opremljen sistemima za dijagnostikovanje oboljenja:
Srca
Dojki
•Mozga
Krvnih sudova mozga i krvnih sudova vrata
Kičmene moždine
Grudnog koša
Kompletnog abdomena (bubrezi, izvodni kanali bubrega, pankreasa, jetre, slezine, nadbubrežne žlezde) sa prikazom žučnih puteva (MRCP)
Svih organa male karlice (bešika, jajnici, prostata)
Koštano-zglobnog sistema
Ligamentarnog i mišićnog aparata

MR pregled je od neizmerne pomoći Vašem ordinirajućem lekaru za postavljanje jasne dijagnoze, a u cilju što bržeg preduzimanja adekvatnog lečenja.

Pregled se obavlja u specijalnoj MR sali, gde pacijent leži na stolu oko koga se nalazi magnetni kalem. Sistem je poluotvoren, sa tunelom dužine od 160 cm, tako da nema opasnosti od osećaja klaustrofobije, kao kod uređaja prethodnih generacija. Za pregled nije potrebna nikakva posebna priprema, niti davanja lekova (premedikacija). Samo u specijalnim slučajevima se vrši ubrizgavanje kontrastnog sredstva, što propisuje lekar za vreme pregleda.

Pregled je apsolutno bezbolan.

Neophodno je da se ne pomerate za vreme pregleda.

Zahvaljujući izuzetnoj snazi aparata (1,5 Tesla) za većinu pregleda je dovoljno svega petnaestak minuta, a jedinu neprijatnost može predstavljati buka koja potiče od promena gradijenata magnetnog polja. Za vreme pregleda vam je omogućena komunikacija sa tehničarem, a u slučaju neprijatnosti bilo koje vrste ispitivanje se može prekinuti u svakom trenutku.

Metalni predmeti uneti nepažnjom u zonu dejstva magnetnog polja mogu naneti štetu Vama i osoblju, pa zbog toga u MR salu NE smete uneti sledeće: naočare, aparat za sluh, metalne predmete sa odela (šnale, broševe, kaiševe i sl.) šnale za kosu i perike, zubne proteze, sitne metalne predmete iz džepova (ključeve, olovke, novac i sl.), satove, mobilne telefone, platne kartice, nakit.

Pacijenti sa pejsmejkorom, metalnim stranim telima u blizini velikih krvnih sudova, oka i u glavi, zatim pacijenti sa operisanim moždanim aneurizmama pomoću starog tipa metalnih štipaljki, kao i pacijenti sa nekim veštačkim zaliscima srca i pumpama, kako insulinskim tako i onima za kontrolu bolova, ne mogu ući u magnet.

Danas se takve štipaljke, zavrtnji, ploče, šipke, endoproteze, veštački zalisci i dr, izrađuju od materijala koji može biti bez posledica izložen MR aparatu, ali poneki od njih ipak uzrokuju artefakte koji smanjuju kvalitet dobijenih snimaka.

Aparat za magnetsku rezonancu daje visoko rezolutne filmove.

Podržava napredne dijagnostičke metode:

Spektroskopiju - fiziko-hemijska biopsija mozga i prostate kojom se otkriva priroda tumora i pre operacije.•Difuziju - rana dijagnostika infarkta mozgaSPEKTROSKOPIJA mozga i prostate


Spektroskopija magnetnom rezonancom (MRS) je danas rutinska metoda, komplementarna konvencionalnom MRI pregledu, koja doprinosi preciznijoj MR evaluaciji patoloških stanja mozga tako što omogućava neinvazivno, in vivo, kvalitativno i kvantitativno određivanje specifičnih intracerebralnih metabolita.

Osnovni metaboliti koji se detektuju u protonskim MR spektrima su: N-acetilaspartat (smatra se neuronskim markerom), holin (obuhvata molekule koji učestvuju u metabolizmu fosfolipidne membrane, a u manjoj meri i neurotransmitere), glutamat (ekscitatorni neurotransmiter), mioinozitol (smatra se glijalnim markerom), kreatin (smatra se unutrašnjim standardom zbog relativno konstantne koncentracije u mozgu), kao i jedinjenja koja su prisutna u različitim patološkim stanjima, kao što su: laktat (produkt anaerobnog metabolizma) ili lipidi (produkti ćelijske razgradnje).

Spektroskopija magnetnom rezonancom pruža metaboličku/biohemijsku informacije o neuronskom oštećenju, ćelijskoj (tumorskoj) proliferaciji, energetskom metabolizmu i nekrotičnoj transformaciji lezija.

Klinička primena MR spektroskopije je pre svega u:
•diferenciranju tumorskih od netumorskih lezija (dijagnostička tačnost do 85%)
•diferenciranju primarnih od sekundarnih (metastatskih) tumora,
•određivanju gradusa tumora
•determinisanju zona najveće mitotičke aktivnosti tumora ( od interesa za planiranje biopsije, resekcije)
•proceni terapijskog odgovora i
•post-terapijskom praćenju.
Hipofiza Magnetna rezonanca Hipofize Sarkoidoza Sinusi Tromboza Tuberkuloza Tumori

Magnetna rezonanca Magnetna rezonanca1 Magnetna rezonanca2 Magnetna rezonanca3 Magnetna rezonanca4 Magnetna rezonanca5 Magnetna rezonanca6 Magnetna rezonanca7 Magnetna rezonanca8 Magnetna rezonanca9 Magnetna rezonanca10

Cemu sluzi Magnetna Rezonanca Kako radi Magnetna Rezonanca Rizici Magnetne Rezonance Sta je Magnetna Rezonanca Sta otkriva Magnetna Rezonanca