post title

Neurologija

Neurologija predstavlja granu medicine koja se bavi poremećajima nervnog sistema, a poreklo vodi od Interne medicine. Krajem 19og veka, na Medicinskom Fakultetu u Parizu osnovana je prva katedra za neurologiju. Neurologija se posebno bavi, opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti koje su prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju.

Sam predmet interesovanja neurologa jeste centralni nervni sistem, gde spadaju mozak i kičmena moždina, ali i njima veoma bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.

U poliklinici Panacea neurološke preglede vrši Dr. Sanja Pavlović.

Dr Sanja Pavlović je rodjena 1961. godine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu je završila 1984. godine, a nakon toga slede poslediplomske magistarske studije iz neurologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu koje završava 1994. godine i doktorska disertacija 2009. godine. Do sada je publikovala ukupno 141 naučni rad u domaćim i medjunarodnim časopisima. 1994. godine uspešno polaže specijalistički ispit iz neuropsihijatrije u Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Već 1995. godine završava obuku iz kliničke elektromioneurografije na Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije. Od 1987. godine do 2004. godine zaposlena je u Institutu za neurologiju Kliničkog centra Srbije na odeljenju za neuromišićne bolesti i bolesti kičmene moždine. Od 1995. do 2004. godine radi u Kabinetu za kliničku elektromioneurografiju Instituta za neurologiju. Od 2004. godine zaposlena je u KBC Bežanijska Kosa gde je šef Neurofiziološkog kabineta. U poliklinici Panacea, metode koje se koriste za utvrđivanje neuroloških bolesti jesu:

• EEG ili ELEKTROENCEFALOGRAFIJA
• EMNG ili ELEKTROMIONEUROGRAFIJA


EMNG ili ELEKTROMIONEUROGRAFIJA

je metoda koja se koristi za utvrđivanje da li je mišićna slabost uzrokovana bolešću samog mišića ili bolešću nerava koji inervišu misiće. To je invazivna metoda koja se sastoji u postavljanju igala odnosno elektroda u mišiće i merenjem odgovora mišica na električnu stimulaciju.Pacijent u toku EMNG pregleda oseća elektrostimulaciju. Pregled traje od 15 do 90 minuta.

Pacijent se postavlja na sto za pregled ili stolicu, pri čemu mišići koji se testiraju moraju biti opušteni. Elektrode se kroz kožu postavljaju u mišić koji se ispituje. Mišićna elektrčcna aktivnost se meri u mirovanju kao i pri voljnoj kontrakciji. Nakon testa pacijent može uzeti blagi analgetik ili staviti tople komprese na mesta na kojima su bile elektrode. Mesta uboda treba pratiti neko vreme


EEG ili ELEKTROENCEFALOGRAFIJA

je neurofiziološka metoda koja registruje moždanu električnu aktivnost preko elektroda, koje su smeštene na poglavini.

Metoda je bezbolna, bezopasna, bez rizika od zračenja ili drugih posledica.Pre snimanja pacijent treba da ima opranu kosu, bez laka i gela, da jede i da bude odmoran.

Analizom talasa moždane aktivnosti mogu se dijagnostikovati mnoga oboljenja mozga.

Ova dijagnostička metoda je posebno značajna za dijagnostiku i lečenje epilepsija, zatim : glavobolja, poremećaja svesti, ekspanzivnih intrakranijalnih procesa, poremećaja spavanja, encefalitisa, vaskularnih oštećenja mozga, intoksikacija, kraniocerebralnih povreda, degenerativnih oboljenja mozga.

Snimanje traje do 30 minuta.