Usluge

Naše usluge

MAGNETNA REZONANCA

• mozga
• krvnih sudova mozga i krvnih sudova vrata
• kičmene moždine
• grudnog koša
• abdomena: bubrezi, izvodni kanali bubrega, pankreas, jetra, slezina, nadbubrežne žlezde
• abdomena sa prikazom žučnih puteva - MRCP
• organa male karlice: bešika, jajnici, prostata
• koštano- zglobnog sistema: šaka, lakat, rame, sakroilijačni zglob, stopalo, nadlaktica, podlaktica, natkolenica, potkolenica
• ligamentarnog i mišićnog aparata
• spektroskopija mozga i prostate


ULTRAZVUK

• 4D - ginekološki ultrazvuk
• srca
• abdomena, karlice, urotrakta, štitne žlezde, mekog tkiva, dojke, zglobova
• kolor dopler krvnih sudova vrata, ruku, nogu, arterija subklavije


ULTRAZVUČNI PREGLEDI DECE

• kukova kod dece
• CNS-a kod beba
• abdomena
• urotrakta
• skrotuma (testisa)
• štitaste žlezde


TRANSKRANIJALNI KOLOR DOPLER

EMNG

EEG

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

• interniste , EKG, kućne posete
• kardiloga , EKG, UZ srca
• gastroenterologa, gastroskopija, rektoskopija, kolonoskopija
• endokrinologa
• neurologa , EMNG, EEG
• ginekologa , kolposkopija, UZ, 4D ultrazvučni pregled