+381 11 78 57 555 / +381 62 288 470

    Velimira Bate Živojinovića (Bojanska) 5, Beograd

DELATNOSTI

Interna medicinaINTERNA MEDICINA predstavlja medicinsku specijalnost koja se bavi proučavanjem, lečenjem i sprečavanjem bolesti unutrašnjih organa, kao što su bolesti srca, pluća, krvi i krvnih sudova, organa za varenje, bubrega i sl.

U grane Interne medicine spadaju kardiologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, nefrologija, imunologija.

Samim tim, ukratko se može reći da se interna medicina bavi opštim zdravljem i dobrobiti odrasle osobe.

Lekar čija je specijalnost interna medicina, naziva se internistom. Internista koristi sve anamnestičke podatke koje dobija od pacijenata ili njegove rodbine, fizikalni pregled i dijagnostičke procedure koje se obavljaju radi prevencije ili dijagnostike oboljenja.

Odgovornosti lekara interniste, jeste da obrazuje i usmeri pacijenta kako da modifikuje svoj način života, da ga psihološki posavetuje, da daje lekove i uputi pacijenta kako da koristi prepisane lekove. Internista traži savete lekara drugih specijalnosti u cilju prevencije i izlečenja.

DR DOBRISLAV BJELICA rođen je 1945. godine. Medicinski fakultet u Beogradu je završio 1972 god. Specijalistički ispit iz interne medicine položio 1980 godine. Zatim slede subspecijalističke studije i subspecijalistički ispit. Dr Bjelica ima skoro 30 godina specijalističkog rada i ogromno profesionalno iskustvo. Poslednjih 15 godina radi u privatnoj praksi.

Anamneza EKGHipertenzija Hipotenzija Klinički pregled