+381 11 78 57 555 / +381 62 288 470

   Bojanska 5, Beograd

DOKTORI

Stručni tim

Dr Vesna Perić

Osnivač, specijalista radiolog

Image

Dr Vesna Perić

Specijalista radiolog

Dr Dobrislav Bjelica

Specijalista interne medicine

Image

Dr Dobrislav Bjelica

Specijalista interne medicine

Dr Dragan Pavlović

Specijalista anesteziolog

Image

Dr Dragan Pavlović

Specijalista anesteziolog

Prim.dr Ljubica Presetnik

Specijalista ginekolog

Image

Prim.dr Ljubica Presetnik

Specijalista ginekolog

Dr Spomenka Živković Proročić

Specijalista neuropsihijatar

Image

Dr Spomenka Živković Proročić

Specijalista neuropsihijatar

Mr sci. med. Goran Đuričić

Specijalista radiolog

Image

Prim. dr sci. med. Goran Đuričić

Specijalista radiolog

Dr sci. med. Jelena Kovač

Specijalista radiolog

Image

Dr sci. med. Jelena Kovač

Specijalista radiolog

Dr Radovan Milenković

Specijalista radiolog

Image

Dr Radovan Milenković

Specijalista radiolog

Dr sci. med. Slobodan Ćulafić

Specijalista radiolog

Image

Dr sci. med. Slobodan Ćulafić

Specijalista radiolog

Mr sci. med. Dušan Damjanović

Specijalista radiolog

Image

Mr sci. med. Dušan Damjanović

Specijalista radiolog

Dr Marija Jovanović

Specijalista radiolog

Image

Dr Marija Jovanović

Specijalista radiolog

Prof. Dr Zorica Milošević

Specijalista radiologije

Image

Prof. Dr Zorica Milošević

Specijalista radiologije

Dr Tijana Radović

Specijalista radiologije

Image

Dr Tijana Radović

Specijalista radiologije

Dr sci.med. Ivana Blažić

Specijalista radiologije

Image

Dr sci.med. Ivana Blažić

Specijalista radiologije

Dr Ivan Nikolić

Specijalista radiologije

Image

Dr Ivan Nikolić

Specijalista radiologije

Dr Volođa Stanković

Specijalista anesteziolog

Image

Dr Volođa Stanković

Specijalista anesteziolog

Svetlana Gavrilović

Fiziko-hemičar

Image

Svetlana Gavrilović

Fiziko-hemičar

Dr Sanja Pavlović

Specijalista neurolog

Image

Dr Sanja Pavlović

Specijalista neurolog

Dr Tatjana Raičević

Specijalista akušerstva i ginekologije

Image

Dr Tatjana Raičević

Specijalista akušerstva i ginekologije

Dr Slaven Strineka

Specijalista akušerstva i ginekologije

Image

Dr Slaven Strineka

Spec. akušerstva i ginekologije

Prof. dr Slobodan Obradović

Specijalista interne medicine, kardiolog

Image

Prof. dr Slobodan Obradović

Spec. interne medicine, kardiolog

Dr Petar Otašević

Spec. interne medicine, kardiolog

Image

Dr Petar Otašević

Spec. interne medicine, kardiolog

Prof.dr Sašo Rafajlovski

Specijalista interne medicine, kardiolog

Image

Prof.dr Sašo Rafajlovski

Spec. interne medicine, kardiolog

Prim. dr Slađana Živojinović

Specijalista interne medicine, reumatolog

Image

Prim. dr Slađana Živojinović

Spec. interne medicine

Prof. dr Jasmina Ćirić

Specijalista interne medicine, endokrinolog

Image

Prof. dr Jasmina Ćirić

Spec. interne medicine

Dr sci.med. Vera Maravić Stojković

Specijalista imunologije

Image

Dr sci.med. Vera Maravić Stojković

Specijalista imunologije