Doktori

post-image

Dr Vesna Perić

Osnivač, specijalista radiolog

Više
post-image

Dr Dobrislav Bjelica

Specijalista interne medicine


Više
post-image

Dr Dragan Pavlović

Specijalista anesteziolog


Više
post-image

Prim.dr Ljubica Presetnik

Specijalista ginekolog

Više
post-image

Dr Spomenka Živković Proročić

Specijalista neuropsihijatar


Više
post-image

Mr sci. Med. Dušan Damjanović

Specijalista radiolog


Više
post-image

Mr sci. Med. Goran Đuričić

Specijalista radilog


Više
post-image

Dr Jelena Kovač

Specijalista radiolog


Više
post-image

Dr Radovan Milenković

Specijalista radiolog


Više
post-image

Prim. dr Slobodan Ćirković

Specijalista radiolog


Više
post-image

Dr Marija Jovanović

Specijalista radiolog


Više
post-image

Dr sci. Med. Slobodan Ćulafić

Specijalista radiolog


Više
post-image

Dr Branislav Lukač

Specijalista radiolog


Više
post-image

Gavrilović Svetlana

Fiziko-hemičar


Više
post-image

Dr Volođa Stanković

Specijalista anesteziolog


Više
post-image

Prof.dr Sašo Rafajlovski

Specijalista interne medicine, kardiolog


Više
post-image

Dr Sanja Pavlović

Specijalista neurolog


Više
post-image

Prof. dr. Jasmina Ćirić

Specijalista interne medicine, endokrinolog


Više
post-image

Prim. dr Slađana Živojinović

Specijalista interne medicine, reumatolog


Više
post-image

Dr sci.Med. Vera Maravić Stojković

Specijalista imunologije


Više
post-image

Dr Slaven Strineka

Specijalista akušerstva i ginekologije


Više