+381 11 78 57 555 / +381 62 288 470

    Velimira Bate Živojinovića (Bojanska) 5, Beograd

Doktori

Prof. dr Đorđe Jelić

Image
Prof. dr Đorđe Jelić,specijalista radiologije

Dr Jelić je lekar sa velikim radnim iskustvom. Radio u VMA, KC Srbije; DCEurodijagnos'ka; A(dea, Damiba Medical. Dr Jelić je lekar sa velikim radnim iskustvom. Radio u VMA, KC Srbije; DC Eurodijagnostika; Affidea, Damiba Medical. Nakon završene specijalizacije iz radiologije, na VMA, magistrirao i doktorirao iz oblasti muskuloskeletne radiologije. Radio kao neuroradiolog u KC Srbije. Nakon toga osnovno polje interesovanja mu je iz oblasti muskuloskeletne radiologije.

Akademsku karijeru započeo kao docent na Stomatolokom fakultetu Pančevo, a potom i na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu i Akademiji strukovnih studija u Beogradu, gde i sada predaje. Predavač je iz oblasi radiologije i sportske medicine.
Objavio je više od 80 stručnih i naučnih radova koji su izlagani i objavljivani na domaćim i međunarodnim kongresima i časopisima iz oblasi radiologije i sportske medicine.

Dr Jelić je stručni konsultant velikom broju sportskih saveza i klubova u Srbiji i regionu. Kao lekar ženske košrarkaške reprezentacije Srbije osvajač zlane medalje na Evropskom prvenstvu 2015.godine. Nosilac je plakete za razvoj sportske medicine u Crnoj Gori. Konsultant je i stručni predavač na Ratgeber akademiji u Mađarskoj.