+381 11 78 57 555 / +381 62 288 470

    Velimira Bate Živojinovića (Bojanska) 5, Beograd

Doktori

Dr sci.med.Slobodan Ćulafić

Image
Dr sci. med. Slobodan Ćulafić je specijalista radiologije .

Svakom pacijentu prilazi individualno i sa velikom dozom optimizma, jer mu je iskustvo pokazalo da se tako postiže najbolji rezultat lečenja.

Oblasti rada:
- Dijagnostička neuroradiologija
  • Magnetna rezonanca - preglede glave, vrata, kičme, koštano-zglobnog sistema
  • Kompjuterizovana tomografija (CT)
  • Neurodigitalna subtrakciona angiografija (DSA)
- Interventna neuroradiologija

Nakon završenih specijalističkih studija usavršavao se u:
- Rush Clinique Chicago, edukacija iz CT i MR dijagnostičkih procedura glave, vrata kao i interventne neuroradiološke procedure
- Hospital Lariboisere u Parizu, edukacija iz interventne neuroradiologije
- Poznanu, edukacija iz oblasti neuroradioloških interventnih procedura

Član je brojnih domaćih i stranih udruženja: SLD, Evropsko društvo radiologa, Evropsko udruženje interventnih neuroradiologa, Severnoameričko udruženje interventnih neuroradiologa
Autor je i koautor velikog broja naučnih radova objavljenih u medicinskim časopisima u zemlji i inostranstvu.
Često je predavač po pozivu. na domaćim i međunarodnim kongresima