post title

Anamneza

Anamneza je reč grčkog porekla i znači sećanje. Ona podrazumeva razgovor sa bolesnikom u cilju prikupljanja svih informacija koje su bitne za otkrivanje stvarne prirode bolesti i tačno postavljanje dijagnoze. Svi podaci dobijeni na ovaj način, zajedno sa podacima dobijenim tokom fizičkog pregleda i dopunskih ispitivanja, se beleže u formular koji se zove istorija bolesti.

Postoji više vrsta istorija bolesti, ali su one ustvari slične. Anamneza u okviru istorije bolesti sadrži sledeće delove: opšte, glavne tegobe, sadašnja bolest, ranije bolesti, ispitivanje o sadašnjem stanju (anamneza po sistemima), lična anamneza, porodična anamneza, socijalno-epidemiološki podaci i anamnezni zaključak.

Anamneza je osnova i najvažniji deo dijagnostičkog postupka i mnoge bolesti se mogu dijagnostikovati već na osnovu dobro uzete anamneze.