+381 11 78 57 555 / +381 62 288 470

    Velimira Bate Živojinovića (Bojanska) 5, Beograd

DELATNOSTI

MR DojkeMAGNETNA REZONANCA DOJKE, je najsavremenija dijagnostička metoda u ranom otkrivanju bolesti (tumora) dojke. Zasniva se na prikazu svih mekotkivnih struktura dojke (masno, fibrozno, žlezdano tkivo i tumorske tvorevine). Preporučuje se kao dodatna metoda uz mamografiju i to uglavnom kod mlađih žena koje imaju visoki rizik za nastanak raka dojke.

UPUTSTVA ZA ZAKAZIVANJE MRI DOJKI SA KONTRASTOM:

•Žene u reproduktivnom periodu se pregledaju od petog do dvanaestog dana menstrualnog ciklusa,brojeći od prvog dana menstrualnog krvavljenja

•Trudnice se ne pregledaju. MRI pregled bez kotrasta je dokazano bezopasan, ali je davanje kontrasta neophodno za pregled dojki. Za sada još nema sigurnih podataka o uticaju kontrasta na plod.

U slučaju da je trudnica upućena od strane svog ginekologa ili hirurga na MRI dojki, pa insistira da se pregled uradi, može da sa izveštajem tog lekara dođe na besplatnu konsultaciju sa radiologom, kako bi se objasnilo zašto se pregled ne radi i ponudio alternativni i dozvoljen radiološki pregled – ultrazvuk dojki.

•Dojenje nije kontraindikacija za MRI dojki

•Preventivna MRI dojki žena u menopauzi koje primaju hormonsku supstituciju može da se radi ako se prekine uzimanje hormona i to 4 do 6 nedelja posle obustavljanja hormonske supstitucije

•Dijagnostička MRI dojki (žene koje imaju sumnju na bolest dojki) a uzimaju hormonsku supstutciju u menopauzi radi se bez obzira na hormonsku supstituciju u toku

•Neposredno posle operacije (hirurške biopsije) dojke, MRI može da se radi čim se skinu konci, a na zahtev hirurga ili konzilijuma

•Redovna kontrola posle operacije bez zračenja radi se najranije šest meseci posle operacije, izuzev ako onkolog ne zahteva drugačije

•Redovna kontrola posle operacije sa zračenjem se radi najranije godinu dana posle završenog zračenja, izuzev ako onkolog ne zahteva drugačije

•Kontrolni MRI u toku hemioterapije, rade se najranije dve nedelje posle dobijanja hemioterapijeDokumentacija koja je potrebna za MRI pregled dojki:
•Žene mlađe od 40 godina: klinički izveštaj i ultrazvuk dojki, mamografija opciono, ako su već uradile
•Žene starije od 40 godina: klinički izveštaj i mamografija, ultrazvuk opciono, ako su već uradile
•Otpusna lista, konzilijarna odluka, histopatološki nalaz u slučaju prethodnog lečenja
•Prethodna MRI dojki (CD, snimak, izveštaj)
•Ako pacijentkinja insistira da neće da radi mamografiju (nekada takav savet dobija od ginekologa ili ređe onkologa), zakazati MRI dojkiUPUTSTVA ZA ZAKAZIVANJE MRI DOJKI SA KONTRASTOM:
•nema zračenja
•otkrivanje malignih bolesti koje nije moguće ustanoviti drugim metodama (uz primenu kontrastnog sredstva)
•mogućnost isključenja malignih bolesti
•povoljna za postoperativne i zračene dojke
•povoljna za voluminozne i žlezdanim parenhiomom bogate (guste) dojke
•povoljna za analizu dubokih promena
•povoljna za dojke sa implantatima
•kod nekih pacijenata isključuje potrebu za punkcijom
•daje detaljan uvid u dojke pre planirane operacije
•u slučaju uvećanih limfnih čvorova u pazuhu, pomaže u određivanju mogućeg uzroka zbog osnovnih oboljenja u dojci.Posebna priprema nije potrebna. Preporučljivo je da ima nalaze lab. analiza uree i kreatinina. Sve ostalo je kao za druge MRI preglede