Magnetna rezonanca srca

Magnetna rezonanca (MR) srca je najsavremenija dijagnostička metoda u ranom otkrivanju bolesti srca.
Indikacije za MR pregled srca su u stalnom porastu. Najvažnije među njima su:
1. Bolest koronarnih krvnih sudova

 • Procena globalne ventrikularne funkcije i mase
 • Akutni i hronični infarkt miokarda (evaluacija miokarda i procena vijabiliteta)

2. Kardiomiopatije

 • Hipertrofična kardiomiopatija
 • Dilataciona kardiomiopatija
 • Aritmogena kardiomiopatija desne komore
 • Restriktivna kardiomiopatija (kod sarkoidoze, amiloidoze)
 • Miokarditisi

3. Srčane i mase perikarda

 • Primarni tumori srca
 • Tumori perikarda
 • Trombne mase

4. Bolesti perikarda

 • Perikardni izlivi
 • Konstriktivni perikarditis

5. Oboljenja srčanih valvula

 • Procena regurgitacije

U komparaciji sa drugim, neinvazivnim radiološkim metodama kao što su ultrazvuk (UZ) i kompjuterizovana tomografija (CT), prednost magnetne rezonace je u odsustvu štetnog jonizujućeg zračenja, mogućnosti pregleda trudnica i male dece, odsustva štetnog dejstva kontrastnog sredstva, proceni globalne i regionalne kontraktilne funkcije srca. Sa druge strane, MR pregled srca zahteva od pacijenta saradnju prilikom pregleda jer traje duže u odnosu na pregled CT-om.

Pacijenti sa ugrađenim pejsmejkerom, okularnim i kohlearnim implantima, metalnim stranim telima kao i kalustrofobični pacijenti ne mogu se pregledati magnetnom rezonancom (pejsmejkeri nove generacije dozvoljavaju ovaj pregled, ali pacijent mora imati adekvatnu medicinsku dokumetaciju kod sebe).
Zbog manje prostorne rezolucije u odnsu na CT, MR nije metoda izbora u evaluaciji koronarnih krvnih sudova).

Dr sci. med. Bojan Banko
Radiolog