+381 11 78 57 555 / +381 62 288 470

    Velimira Bate Živojinovića (Bojanska) 5, Beograd

DELATNOSTI

MAGNETNA REZONANCA MR DECEDijagnostički pregled na ovom aparatu je bezbolan i potpuno neškodljiv.

Kod dece i adolescenata MR se dijagnostikuju oboljenja:
•Srca
•Mozga
•Krvnih sudova mozga i krvnih sudova vrata
•Kičmene moždine
•Mekih tkiva
•Angiomatoznih promena na površini tela i na ekstremitetima
•Koštano-zglobnog sistema u celini


Aparat za anesteziju (Fabius MR), renomirane marke Draeger, magnetno kompatibilan, jedini instaliran u Srbiji, omogućava snimanje magnetnom rezonancom, pre svega, dece, ali i pacijenata koji ne sarađuju, u analgosedaciji, po svim važećim protokolima bez improvizacija. Ovim svojim ulaganjem poliklinika "Panacea" je obezbedila sebi ekskluzivitet u snimanju dece magnetnom rezonancom u Srbiji.

Stručnjak koji se stara da snimanja u analgosedaciji proteknu bez ikakvih problema je dr Volođa Stanković, anesteziolog Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj, a koji je u svojoj karijeri uradio 80% svih snimanja dece u anesteziji magnetnom rezonancom u državnim ustanovama u Srbiji.

MRI Dece