Magnetna rezonanca se kod većine oboljenja nalazi na vrhu dijagnostičkog algoritma, što znači da ima za cilj uspostavljanje definitivne dijagnoze. Magnetna rezonanca je nezamenjiva i u postterapijskom praćenju, pre svega kod oboljenja centralnog nervnog sistema. Dijagnostika magnetnom rezonancom, pored konvencionalnog pregleda, pruža i mogućnost primene različitih naprednih tehnika pregleda i obrade, tj. postprocesinga, slika. Ove tehnike i softveri, kao što su difuzioni imidžing, spektroskopija, imidžing susceptibilnosti, kardio-softver i dr., predstavljaju najsavremenija dostignuća u oblasti magnetne rezonance i imaju za cilj da dodatno prošire i unaprede dijagnostičke mogućnosti magnetne rezonance.

post title

MR dece

Kod dece i adolescenata MR se dijagnostikuju oboljenja: mozga, krvnih sudova mozga i krvnih sudova vrata, kičmene moždine, mekih tkiva angiomatoznih promena na površini tela i na ekstremitetima, koštano-zglobnog sistema u celini.

Više
post title

Magnetna rezonanca MR dece i odraslih

Magnetna rezonanca predstavlja moćno sredstvo u dijagnostici mnogih oboljenja, pa samim tim ima veliku važnost u dijagnostici hroničnih bolnih stanja. Dijagnostički pregled na ovom aparatu je bezbolan i potpuno neškodljiv.

Više