+381 11 78 57 555 / +381 62 288 470

    Velimira Bate Živojinovića (Bojanska) 5, Beograd

DELATNOSTI

Cemu sluzi Magnetna Rezonanca

Magnetna rezonanca se kod većine oboljenja nalazi na vrhu dijagnostičkog algoritma, što znači da ima za cilj uspostavljanje definitivne dijagnoze. Magnetna rezonanca je nezamenjiva i u postterapijskom praćenju, pre svega kod oboljenja centralnog nervnog sistema. Dijagnostika magnetnom rezonancom, pored konvencionalnog pregleda, pruža i mogućnost primene različitih naprednih tehnika pregleda i obrade, tj. postprocesinga, slika. Ove tehnike i softveri, kao što su difuzioni imidžing, spektroskopija, imidžing susceptibilnosti, kardio-softver i dr., predstavljaju najsavremenija dostignuća u oblasti magnetne rezonance i imaju za cilj da dodatno prošire i unaprede dijagnostičke mogućnosti magnetne rezonance.