post title

EKG

Elektrokardiogram (EKG) predstavlja grafički prikaz električne aktivnosti miokarda, koji nastaje zbog električnih zbivanja na površini ćelija miokarda srca.

EKGom se može zabeležiti frekvenca rada srca – da li srce radi normalnom brzinom, da li radi ubrzano (tahikardija) ili radi usporeno (bradikardija), da li se javljaju preskoci u radu srca (ekstrasistole), da li postoji blok u sprovodjenju srčanog impulsa ( blok leve grane, blok desne grane). EKG pokazuje zadebljanje zida pretkomore i komore ukoliko postoji, infarkt miokarda, ishmiju miokarda. EKG pokazuje poremećaje ravnoteže elektrolita, posebno kalijuma.