Magnetna rezonanca svoju osetljivost za prikaz organskih struktura sa superiornim kontrastom zasniva na razlici u koncentraciji i fizičkohemijskim karakteristikama jezgara vodonika iz molekula vode u različitim organskim tkivima. Magnetna rozonanca podrazumeva primenu magnetnih polja i radio talasa za dobijanje dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih slika visoke rezolucije. U toku pregleda, pacijent se nalazi u jakom magnetnom polju, a primenjuju se i dodatni gradijenati magnetnog polja i RF signal. Specijalnim zavojnicama prikuplja se signal, na osnovu koga se dobija anatomski maksimalno detaljna slika u bilo kojoj ravni. Pregled magnetnom rezonancom podrazumeva primenu niza tzv. pulsnih sekvenci kojima se tkiva prikazuju na različite načine, a svaki od ovih prikaza pruža jedinstvenu dijagnostičku informaciju. Zato je pregled magnetnom rezonancom relativno dugotrajan, ali pruža superioran uvid u normalne anatomske strukture, kao i različite patološke procese. U određenim slučajevima, u toku pregleda se pacijentu preko vene injjektuje kontrastno sredstvo. Ovim gadolinijumskim kontrastnim agensom se naglašava kontrast između struktura prikazanih na slici i time poboljšava dijagnostička preciznost i tačnost.

post title

MR dece

Kod dece i adolescenata MR se dijagnostikuju oboljenja: mozga, krvnih sudova mozga i krvnih sudova vrata, kičmene moždine, mekih tkiva angiomatoznih promena na površini tela i na ekstremitetima, koštano-zglobnog sistema u celini.

Više
post title

Magnetna rezonanca MR dece i odraslih

Magnetna rezonanca predstavlja moćno sredstvo u dijagnostici mnogih oboljenja, pa samim tim ima veliku važnost u dijagnostici hroničnih bolnih stanja. Dijagnostički pregled na ovom aparatu je bezbolan i potpuno neškodljiv.

Više