+381 11 78 57 555 / +381 62 288 470

    Velimira Bate Živojinovića (Bojanska) 5, Beograd

DELATNOSTI

Kako radi Magnetna rezonanca

Magnetna rezonanca svoju osetljivost za prikaz organskih struktura sa superiornim kontrastom zasniva na razlici u koncentraciji i fizičkohemijskim karakteristikama jezgara vodonika iz molekula vode u različitim organskim tkivima. Magnetna rozonanca podrazumeva primenu magnetnih polja i radio talasa za dobijanje dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih slika visoke rezolucije. U toku pregleda, pacijent se nalazi u jakom magnetnom polju, a primenjuju se i dodatni gradijenati magnetnog polja i RF signal. Specijalnim zavojnicama prikuplja se signal, na osnovu koga se dobija anatomski maksimalno detaljna slika u bilo kojoj ravni. Pregled magnetnom rezonancom podrazumeva primenu niza tzv. pulsnih sekvenci kojima se tkiva prikazuju na različite načine, a svaki od ovih prikaza pruža jedinstvenu dijagnostičku informaciju. Zato je pregled magnetnom rezonancom relativno dugotrajan, ali pruža superioran uvid u normalne anatomske strukture, kao i različite patološke procese. U određenim slučajevima, u toku pregleda se pacijentu preko vene injjektuje kontrastno sredstvo. Ovim gadolinijumskim kontrastnim agensom se naglašava kontrast između struktura prikazanih na slici i time poboljšava dijagnostička preciznost i tačnost.