post title

Kriza svesti

Krize svesti mogu se podeliti na kolaps i sinkopu.

Nagli gubitak i vraćanje svesti posle par sekundi je kolaps.

Sinkope su ozbiljniji zdravstveni problem. Osoba bez ikakve najave i prethodnih simptoma odjednom izgubi svest na nekoliko minuta, pri tome dolazi do povređivanja pri padu i potpune amnezije za događaj (pacijent se ne seća koliko je bio bez svesti i šta se dogodilo tačno).

Uzrok kriza svesti može biti srčani blok ili ozbiljan poremećaj ritma srčanih komora, što zahteva ugradnju pejsmejkera ili kardioverter defibrilatora.

Čest neurološki uzrok gubitka svesti je epilepsija.