+381 11 78 57 555 / +381 62 288 470

    Velimira Bate Živojinovića (Bojanska) 5, Beograd

DELATNOSTI

Spektroskopija

Spektroskopija danas predstavlja razvijenu disciplinu I deli se na brojne poddiscipline, prema:

Međudelovanje elektromagnetnog zračenja I materije

Za razliku od makroskopske skale gde se većina promena odvija kontinualno, na atomskom nivou, pojave su diskretne. To znači da se elementarni tj. osnovni događaj odigra u celini, ili do njega uopšte ne dodje. Na mikroskopskom nivou sve se dešava u skokovima I u kvantima, što se dalje direktno ispoljava u spektrima. Zbog diskretne prirode materije I većina spektara ima diskretnu strukturu, tačnije sastoji se od diskretnih linija ili traka.

Odatle se može doći do zaključka da je I međudelovanje elektromagnetnog zračenja I materije diskretne prirode.