+381 11 78 57 555 / +381 62 288 470

    Velimira Bate Živojinovića (Bojanska) 5, Beograd

DELATNOSTI

Spektroskopija

Spektroskopija danas predstavlja razvijenu disciplinu I deli se na brojne poddiscipline, prema:

Spektroskopija magnetnom rezonancom (MRS) je danas rutinska metoda, komplementarna konvencionalnom MRI pregledu, koja doprinosi preciznijoj MR evaluaciji patoloških stanja mozga tako što omogućava neinvazivno, in vivo, kvalitativno i kvantitativno određivanje specifičnih intracerebralnih metabolita. Osnovni metaboliti koji se detektuju u protonskim MR spektrima su: N-acetilaspartat (smatra se neuronskim markerom), holin (obuhvata molekule koji učestvuju u metabolizmu fosfolipidne membrane, a u manjoj meri i neurotransmitere), glutamat (ekscitatorni neurotransmiter), mioinozitol (smatra se glijalnim markerom), kreatin (smatra se unutrašnjim standardom zbog relativno konstantne koncentracije u mozgu), kao i jedinjenja koja su prisutna u različitim patološkim stanjima, kao što su: laktat (produkt anaerobnog metabolizma) ili lipidi (produkti ćelijske razgradnje).

Spektroskopija magnetnom rezonancom pruža metaboličku/biohemijsku informacije o neuronskom oštećenju, ćelijskoj (tumorskoj) proliferaciji, energetskom metabolizmu i nekrotičnoj transformaciji lezija. Klinička primena MR spektroskopije je pre svega u: diferenciranju tumorskih od netumorskih lezija (dijagnostička tačnost do 85%), diferenciranju primarnih od sekundarnih (metastatskih) tumora, određivanju gradusa tumora, determinisanju zona najveće mitotičke aktivnosti tumora ( od interesa za planiranje biopsije, resekcije), proceni terapijskog odgovora i post-terapijskom praćenju.

MR spektroskopija (MRS) predstavlja dijagnostičku metodu za ispitivanje biohemijskog profila patoloških promena moždanog parenhima. Različita patološka stanja menjaju biohemijski sastav ispitivanog tkiva na različite načine, što se odražava i na dobijene MRS rezultate. Daljom analizom ovih rezultata mogu se utvrditi promene u metaboličkom profilu i na osnovu njega, često vrlo pouzdano, postaviti dijagnoza poremećaja, kao što su intrakranijalne neoplazme, infekcije, neurokutani sindromi, oboljenja bele moždane mase, degenerativne bolesti, metabolički poremećaji, ishemija, itd.