Magnetna rezonanca je visoko senzitivan u detekciji, lokalizovanju i utvrđivanju makroskopskih karakteristika različitih patoloških procesa. Primenom naprednih MR tehnika postiže se mogućnost neinvazivnog uvida u i mikroskopske karakteristike procesa. Magnetnom rezonancom se detektuju oboljenja svih organskih sistema, kao što su: urođene anomalije, vaskularne abnormalnosti: aneurizme, arteriovenske malformacije, kavernozne fistule, stenoze okluzije, diskecije i tromboze krvnih sudova, vaskularna oboljenja (akutni ili hronični moždani udar), krvarenja, inflamatorna i degeneratgivna oboljenja, tumori, traumatska stanja i infekcije. Konvencionalni pregled magnetnom rezonancom pruža uvid u morfološke karakteristike patološkog procesa, kao što su veličina, propagacija i odnos sa susednim strukturama, prisustvo edema, nekroze, kao i karakteristike, koje se tiču stepena pojačanja intenziteta signala tumora nakon aplikacije gadolinijumskog kontrastnog sredstva. Primena naprednih tehnika magnetne rezonance, uz detaljnu morfološku evaluaciju, omogućava potpuniju informaciju o opsežnosti i aktivnosti patološkog procesa i time predstavlja adekvatan pristup pacijentima u fazi primarne dijagnostike, stažiranju, proceni terapijskog odgovora, kao i u post-terapijskom praćenju.

post title

MR dece

Kod dece i adolescenata MR se dijagnostikuju oboljenja: mozga, krvnih sudova mozga i krvnih sudova vrata, kičmene moždine, mekih tkiva angiomatoznih promena na površini tela i na ekstremitetima, koštano-zglobnog sistema u celini.

Više
post title

Magnetna rezonanca MR dece i odraslih

Magnetna rezonanca predstavlja moćno sredstvo u dijagnostici mnogih oboljenja, pa samim tim ima veliku važnost u dijagnostici hroničnih bolnih stanja. Dijagnostički pregled na ovom aparatu je bezbolan i potpuno neškodljiv.

Više