+381 11 78 57 555 / +381 62 288 470

    Velimira Bate Živojinovića (Bojanska) 5, Beograd

DELATNOSTI

MAGNETNA REZONANCA PRIPREMA ZA PREGLED

Magnetna rezonanca je najbolja, neinvazivna dijagnostička metoda za prikaz struktura glave, kičmenog stuba, mekih tkiva i koštano zglobnog sistema, struktura male karlice. Prilikom pregleda nema primarnog štetnog dejstva na organizam (slika nastaje bez upotrebe radioaktivnog zračenja). Pregled se može ponavljati više puta, a na kontrast (sredstvo koje lekar radiolog u konsultaciji sa pacijentom daje kada su uočljive promene radi otklanjanja sumnje na patološka stanja) nisu zabeležene značajne alergijske reakcije-bezopasno! Naša ustanova poseduje uređaj sa odličnom rezolucijom, 1.5 T.

Aparat proizvodi dosadan, za pojedince intenzivan zvuk. Pacijent dobija posebne slušalice za uši ili zaštitne čepove, koji prigušuju zvuk kako bi se prijatnije osećali. Pacijenta zvuk ne treba da zabrinjava jer nije štetan, a javlja se usled vibracije kalemova (gradijenata) u cilju formiranja signala koji će kompjuter moći da prepozna.


Hipofiza Magnetna rezonanca Hipofize Sarkoidoza Sinusi Tromboza Tuberkuloza Tumori

Magnetna rezonanca Magnetna rezonanca1 Magnetna rezonanca2 Magnetna rezonanca3 Magnetna rezonanca4 Magnetna rezonanca5 Magnetna rezonanca6 Magnetna rezonanca7 Magnetna rezonanca8 Magnetna rezonanca9 Magnetna rezonanca10

Cemu sluzi Magnetna Rezonanca Kako radi Magnetna Rezonanca Rizici Magnetne Rezonance Sta je Magnetna Rezonanca Sta otkriva Magnetna Rezonanca